صندلی مدیریت ساده و راحت جنرال با کد bc-102-01

این صندلی مدیریت به ابعاد طول63 عرض66 و ارتفاع 130.5 با پشتی و ارتفاع قابل تنظیم میباشد که سادگی مطق آن دارای زیبایی خاصی است.