صندلی مدیریت T11-25

سوپر ارگونومی،کف پشتی و زیرسری قابل تنظیم،کف فوم،پشتی مش مکانیزم6حالته،دسته تنظیمی انتگرال 6حالته،پایه کروم دایکاست