صندلی مدیریت با دسته چوبی

کف و پشتی فوم،مکانیزم 5 کاره فلزی،دسته ثابت،رویه دسته چوب و انتگرال،پایه کرو دایکاست .ابعاد این صندلی مدیریت به طول 62 و عرض 66 و ارتفاع 100 میباشد.