Back to Top

           

مبل انتظار ، صندلی انتظار

Triangle

بازدید: 7216
چاپ ایمیل

طراحی این صندلی نتیجه برشهایی است که یک مکعب را تبدیل به یک صندلی خاص کرده است.

ادامه مطلب...

Happy

بازدید: 7526
چاپ ایمیل

happy را اگر از رو به رو نگاه کنید خواهید دید که با چهره خندان خود در فضای مورد نظرتان شادی و خوشی می پراکند .

ادامه مطلب...

صفحه1 از4