میز جلو مبلی Gift

پایه های فلزی زیبایش که مانند روبان های یک کادوی باز شده هستند به درخشش فضای شما می افزاید.