میز مدیریت آئین

 میز مدیریت آئین با بکارگیری چوب طبیعی در طراحی و ساخت پایه ها، دارای کناره با دوکشو و کمد نگهداری زونکن و اسناد با درب کشویی، صفحه میز شیشه سکوریت 10 میل با پایه های استیل.

دارای کردانزای کوتاه که شامل دوکشو، کتابخانه و فضای دکوری و مناسب جهت قرارگیری نمایشگر.

ابعاد میز مدیریت 200x80x170

ابعاد کردانزا 255x90