میزمدیریت اَرشا

 میزمدیریتی، بکارگیری چوب طبیعی در طراحی وساخت پایه ها، دارای کناره بادوکشو وکمد نگهداری زونکن و اسناد، صفحه ی روی میز ازجنس شیشه سکوریت 10 میل وپایه های استیل.

کردانزای کوتاه، دارای دو کشو، کتابخانه وفضای دکوری ومناسب جهت قرارگیری نمایشگر و دارای میز پذیرایی ،دارای صفحه شیشه ای.

ابعاد میز مدیریت 160×80×200

ابعاد کردانزا 85×210