مجموعه مدیریتی سپند

میز مدیریت با ال کناری در ابعاد 75*200*180 سانتیمتر

کردانزا با درب ریلی در ابعاد 45*180 و ارتفاع 166 سانتیمتر