مجموعه مدیریتی آلموند

میز مدیریت در ابعاد 78*90*235

میز کنفرانس در ابعاد 75*90*210

کردنزا در ابعاد 188*52*270

میز جلو مبلی در ابعاد 40*80*80