میزکارشناسی رها

 میزکارشناسی رها باطراحی جدید دارای کناره ال با قرارگیری کمد جهت نگهداری اسناد اداری وجای کیس کامپیوتر به همراه سه کشوبا قفل مرکزی وهچنین کمد زیرپرینتر دارای 2درب ویک کشو می باشد.

ابعاد میزکارشناسی: 110*180