میزکارشناسی ونداد

 میزکارشناسی ونداد دارای پایه های پروفیل آلومینیوم در دورنگ مشکی ونقره ای به همراه کناره کوتاه باسه کشو مجهز به قفل مرکزی وجای کیس.

ابعاد میزکارشناسی: 75*160-180