میزکارمندی کیان

 میزکارمندی کیان با قابلیت تولید درابعاد 140و160 سانتی متر،دارای کشو مجهزبه قفل مرکزی ومحل قرارگیری کیس وقابل استفاده به صورت تک،زوج وسایت 4نفره

ابعاد میزکارمندی 70*140