میزکنفرانس هامون

میز کنفرانس هامون برای دکوراسیون داخلی و زیبایی شرکت یک وسیله کاربردی است. در این نوع میز کنفرانس از قطعات مربع و دایره‌ای در کناره‌ها استفاده می‌شود. این امر موجب طراحی زیباتر میز کنفرانس هامون شده است.