میزکنفرانس هیراد

میز کنفرانس هیراد دارای رنگ پولیش شده است که این امر استحکام و ماندگاری رنگ میز را افزایش می‌دهد. همچنین طراحی میز کنفرانس هیراد زیبا و منحصربه‌فرد می‌باشد. چراکه در این میز از پایه‌های زیبایی استفاده می‌شود.