میز کنفرانس هانا سی تی بی

ابعاد میز کنفرانس 75*100*220