کتابخانه و کمد SH401

دارای سه طبقه کتابخانه و یک کمد می باشد که در ابعاد 45x38 و ارتفاع 190 عرضه میگردد