جا لباسی SH801

جا لباسی SH801 دارای آبعاد 38x30 و ارتفاع 190 عرضه میگردد