میز کنفرانس ماکان

به ابعاد 75*190*428

با قابلیت تغییر در ابعاد و تعداد نفرات