صندلی مدیریت CH-01

 صندلی تحریر مدیریتی طرح کلاسیک CH-01 با کلاف چوب راش و مکانیسم چوب تمام چرم طبیعی که به خوبی با انواع میزهای تحریر کلاسیک مدیریتی ست می شود.