صندلی کارشناسی با اصالت طراحی با کد ec-105-01

در این صندلی کارشناسی با ایجاد شیار بر روی پشتی باعث ایجاد تنفس و عدم تعرق میگردد.ابعاد طول 64 عرض66 و ارتفاع 102