صندلی کارشناسی پرستیژ دارای پرستیژ کاری بالا در محیط کار

ابعاد صندلی طول 63.5 عرض 66 و ارتفاع 112.5