مبل اداری با طرحی کاملا مدرن

این مبل شاید در نگاه اول به علت طراحی منحصر به فرد عجیب به نظر برسد اما با کمی تامل در آن میتوان با آن ارتباط برقرار کرده و احساس مدرنیته را در فضا ایجاد کرد.