مبل تکنفره شارپ مبل کاربردی و سبک

این مبل تکنفره با دسته و پشتی چرم دارای وزن و جسه کوچک میباشد و امکان جابجایی و چیدمان در فضاهای کوچک به آسانی میسر میگردد. ابعاد طول 63 عرض 61 ارتفاع 82