قفسه دیواری بدون درب

در فضاهای اداری کوچک که فضای کافی برای مبلمان اداری وجود ندارد جهت بایگانی،انبار و یا کتابخانه از قفسه های اداری که بر روی دیوار نصب میشود استفاده میشود که انواع مختلفی دارد