میز کارشناسی پانیذ 

میز کارشناسی پانیذ دارای ابعاد 75*165*160 میباشد این میز دارای یک فایل سه کشو میباشد.