مبل چرم کلاسیک F1-10

این مبل از جنس چرم طبیعی خالص و چوب راش می باشد