صندلی انتظار کاملا مدرن با دو پایه ضربدری و گرد

فرم این صندلی به شکلی طراحی شده که در نگاه اول حس آرامش را به بیننده منتقل میکند.ارچید قطعه بریده شده از انتهای یک کدو میباشد که در تصورات ذهنی خنده را بر لب مشتری می آورد.

orchid از آن دسته صندلی هایی است که هم در فضای اداری قابل استفاده است و هم می تواند در نقش یک صندلی بی نقص برای میز ناهارخوری مورد استفاده قرار گرفته و یا به هر بهانه ی دیگر نشانه ای از سلیقه ی مدرن شما در فضای خانه باشد . 

در طراحی orchid از ترکیب المانهای قدیمی و جدید برای رسیدن به یک صندلی جدید به طرز نوآورانه ای استفاده شده است .