صندلی انتظار ویو

به طول 72 عرض 81 و ارتفاع 78

 wave با طراحی روان و سیالی که در بدنه یک تکه خود دارد نگاه ها را به خود جلب می کند .